Samenwerkings­programma voor toegepast wetenschappelijk onderzoek naar overstromings- en droogterisicobeheer in grensoverschrijdende regionale stroomgebieden

Meer over ons programma

Onze missie en ambitie

De missie van dit ‘Joint Cooperation programme on Applied scientific Research’ (JCAR) is het verbeteren van de samenwerking op het gebied van overstromings- en droogtebeheer en onderzoek  ‘to Accelerate Transboundary Regional Adaptation to Climate Extremes (ATRACE)’.

21
07
04

Onze belangrijkste doelstellingen

Na zorgvuldig overleg met de uitvoerende onderzoekspartners en op basis van officiële evaluaties van de West-Europese overstromingen in 2021, zijn de doelstellingen van dit samenwerkingsprogramma als volgt gedefinieerd:

Beter voorbereid

Regionale overheden in België, Duitsland, Luxemburg en Nederland worden gefaciliteerd bij het verbeteren van geïntegreerde planning, ontwikkeling en beheer van regionale stroomgebieden, in voorbereiding op extreem weer.

Grensoverschrijdende samenwerking

Langetermijn-partnerschappen tussen Europese kennisinstellingen worden bevorderd om de kennisbasis te vergroten en overstromings- en droogtestrategieën in grensoverschrijdende regionale stroomgebieden te onderbouwen.

Europese onderzoeks­partners

We streven naar verdere versterking van een bestaand netwerk van bekende Europese onderzoeksinstituten van topniveau met relevante prakrijkervaring op het gebied van overstromings- en droogterisicobeheer in grensoverschrijdende regionale stroomgebieden.

Een groot deel van het onderzoek zal worden uitgevoerd door deze coalitie van onderzoeksinstituten en indien nodig worden aangevuld met specifieke expertise van andere instituten voor projectspecifieke activiteiten.

Lees ons magazine

We zijn verheugd te kunnen delen dat het eerste JCAR ATRACE magazine nu beschikbaar is om te lezen.

Deze eerste editie licht enkele van de belangrijkste momenten uit die plaatsvonden in de eerste maanden van ons werk: van de lancering van het programma tijdens de Benelux Waterdag in november 2023 tot de workshop in Rurtalsperre en onze eerste studiepresentatie.

Lees exclusieve interviews met experts op het gebied van watermanagement, volg de voortgang van onze onderzoeken en maak kennis met de jonge onderzoekers die deel uitmaken van ons programma.

Ontdek hier het magazine